Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể dùng tài khoản thanh toán của bạn bè hay người thân để nạp tiền vào tài khoản của mình được không?

Bài viết này có hữu ích không?

Chúng tôi rất cảm kích trước những phản hồi của bạn! Những thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung của mình ngày càng tốt hơn để đáp ứng được những nhu cầu và sở thích của bạn.

1 trên 2 thấy hữu ích