Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy các giao dịch trong "Account History" ("Lịch sử tài khoản") được thực hiện trước đó?

Bài viết này có hữu ích không?

Chúng tôi rất cảm kích trước những phản hồi của bạn! Những thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung của mình ngày càng tốt hơn để đáp ứng được những nhu cầu và sở thích của bạn.

0 trên 0 thấy hữu ích